info@freeworldorganization.com
Tel : +90538 971 74 34
İstanbul / TÜRKİYE

Yüksekte Çalışma

Yüksekte güvenli çalışma eğitimi, başarısızlıklarda güvenli bir şekilde çalışılabilmesi için gerekli olan beceri, bilgi ve güven kazandırmayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Bu tür eğitimler, inşaat, endüstriyel bakım, temizlik, enerji sektörleri gibi birçok alanda çalışanlar için önemlidir, çünkü büyümelerde çalışma, potansiyel tehlikelerle doludur. İşte yüksekte güvenli çalışma eğitiminin detayları:

Tehlike Faktörleri ve Risk Değerlendirmesi:

Eğitim, yüksek çalışma sırasında karşılaşılabilecek potansiyel tehlikeleri sürdürebilir ve işçilere bu tehlikeleri nasıl değerlendireceklerini öğretir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasaları ve Standartları:

İşçilere, yüksek oranda yürütülen yerel yasalar ve standartlarla uyumlu olarak nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda bilgi verilmektedir.

Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE):

Yüksek oranda kullanılması gereken kişisel koruyucu ekipmanların (örneğin, güvenlik kemeri, referans, özel ayakkabılar) nasıl seçileceği, nasıl değişeceği ve bakımının nasıl öğretileceği.

İş Ekipmanları ve Araçları:

İşçilere, yüksekte çalışma için kullanılan ekipmanlar (merdivenler, vinçler, platformlar, asansörler vb.) doğru bir şekilde nasıl sürdürülür ve bakımın nasıl öğretilir.

Güvenli İş Uygulamaları:

Yüksekte güvenli çalışmanın temel ilkeleri, işçilere açıklanır. Prensip olarak bulerin, düşme riskinin azaltılması, iş miktarının arttırılması ve tehlikeli bölgelerin tespit edilebilmesi için kullanılır.

Düşme Önleme ve Kurtarma:

İşçilere ait azalmayı önleme yöntemleri ve acil durum kurtarmanın öğretilmesi öğretilir. Bu, arızanın azalması durumunda nasıl aralıklarını sağlar ve yardım çağırabileceklerini bilmelerini sağlar.

İlk Yardım ve Acil Durumlar:

Yüksek çalışma sırasında yaşanabilecek acil durumlar için işçilere temel ilk yardım öğretilir ve acil durum planları öğretilir.

Pratik Eğitim ve Simülasyonlar:

Eğitim genellikle teorik bilgilerin pratiğe aktarılması amacıyla saha uygulamaları veya simülasyonlar içerir. İşçiler, gerçek dünya senaryolarında nasıl güvenli bir şekilde çalışmalarını uygulamalı olarak öğrenirler.

Eğitim ve Sertifikasyon:

Eğitim boyunca çalışmalara bir sertifika verilir, bu da yüksekte güvenli çalışma eğitimini tamamladıklarını ve yeterlilikleri kazandıklarını gösterir.

Yüksekte güvenli çalışma eğitimi, işverenlerin ve işverenlerin ayrılıklarında çalışma sırasında güvenliği sağlamak için birlikte çalışmayı teşvik eder. Ayrıca düzenli olarak güncellenmelidir, çünkü iş ekipmanları ve güvenlik standartları değişebilir. Bu eğitim, iş kazalarını karşılamaya yardımcı olur ve kişilerin tasarruflarını ve haklarını korur.

Yüksekte Çalışma